COVID-19 maatregelen

Dordrecht, 28 april 2020

Benvenuto a bordo!

Voor iedereen zijn het momenteel rare tijden. De gezondheid van onze gasten, onze medewerkers en onszelf staat voor ons altijd voorop, maar zeker nu. Zoals u bij het reserveren zal hebben gemerkt, gelden er daarom momenteel beperkingen bij al onze rondvaarten.

U kunt alleen bij ons zijn opgestapt als u onderdeel uitmaakt van hetzelfde huishouden. Verder nemen wij nog maar maximaal 4 gasten mee aan boord en wij hebben onze boten zo ingericht dat de vereiste 1,5 meter afstand zowel tijdens de vaart, als bij het op- en afstappen steeds in acht kan worden genomen. 

Om op deze verantwoorde en veilige manier te kunnen (blijven) genieten, vragen wij u om de door ons getroffen voorzorgsmaatregelen te respecteren en om alle aanwijzingen van onze bemanning stipt op te volgen. Alleen samen kunnen we COVID-19 verslaan!

Wij menen dat wij met onze aanpak voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de geldende noodverordening van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De signalen die wij in de afgelopen weken hebben gekregen van controlerende instanties sterken ons in deze gedachte. Ook hebben wij onze voorzorgsmaatregelen door een expert laten toetsen. Helaas laat de noodregelgeving die op ons van toepassing is wel ruimte voor interpretatie. Wij vinden het van groot belang dat u (en uw gezin) zorgeloos van onze rondvaarten kunnen genieten. Ook op dit vlak nemen wij daarom de verantwoordelijkheid voor onze gasten. Mocht er in verband met uw verblijf bij ons aan boord onverhoopt een bekeuring aan u worden opgelegd, dan zullen wij het bedrag van de boete aan u vergoeden. U hoeft zich bij ons aan boord dus nergens zorgen over te maken!

Wij vragen u in dat geval wel om ons in de gelegenheid te stellen namens u verweer te mogen voeren tegen een eventuele boete. Het is voor onszelf maar ook voor onze collega-rondvaartbedrijven namelijk van groot belang dat er meer duidelijkheid komt over de nu geldende regels. Heeft u hier tijdens de rondvaart vragen over, aarzelt u dan niet om dat aan ons te laten weten. Wij lichten een en ander dan graag nader aan u toe. 

Wij wensen u een heerlijke vaart en verblijf bij ons aan boord. Uiteraard hopen wij u na vandaag snel nogmaals bij ons aan boord te mogen begroeten!

Cari Saluti,

Sirio Barone & team